MusicalZwaag 2.jpg

Wie zijn wij?

Voortkomend uit de Zwaagse Operettevereniging maakt Musicalvereniging Zwaag inmiddels heel wat jaren mooie musicalproducties.

Onze groep

Nog steeds wordt de sfeer in onze groep omschreven als een echte eenheid. Een groep die van begin tot einde achter hun producties staat. Een voorstelling maken is een groepsprestatie en dat dragen wij al ruim 50 jaar uit!

 

Musicalvereniging Zwaag is een echte ‘dorpse’ vereniging, maar we mogen gerust zeggen met een regionale uitstraling. Onze leden komen uit diverse gemeenten in wijde omgeving. Ons karakter is in de positieve zin van het woord wel ‘dorps’. We staan voor elkaar en achter onze producties. Dat maakt onze vereniging tot een hechte groep met als ambitie elk jaar een prachtige musical te produceren. 

Onze groep bestaat uit circa 30 leden uit alle leeftijdscategorieën vanaf 16 jaar. Al onze leden zijn uniek en dat mogen ze in onze groep ook zijn. Wij bieden een plek waar (naast dat we met plezier, ambitie en motivatie werken aan een musicalproductie) iedereen zichzelf kan en mag zijn en zich op die manier gelijkwaardig inzet. Een groep waar je naast/na je dagelijkse beslommeringen je alles geeft op het gebied van cultuur, theater, maar ook samen werken en samen delen. Het delen van een geweldige vrijetijdsbesteding en gezamenlijke passie: musical. 

We zijn dan ook met trots een Musicalver-één-iging.

 

Onze thuisbasis is “Theater” De Witte Valk in Zwaag. Geen groot theater met alle technische snufjes inbegrepen, maar elk jaar produceren we een, in zowel productioneel als artistiek opzicht, professioneel ogende musicalproductie en streven ernaar de lat elk jaar hoger te leggen. Elk jaar, in de laatste twee weekenden van januari, spelen we maar liefst vijf voorstellingen van een aansprekende musical. Onder leiding van ons professionele artistieke team doen we dit op originele en ambitieuze wijze.

 

Ons logo

In 2016 presenteerden we een nieuw logo. Dit nieuwe logo staat voor de diversiteit van onze leden en het samen de bouwstenen vormen van een ambitieuze vereniging. De groepsprestatie krijgt hierdoor extra nadruk. De  bouwstenen / leden komen samen in vier ‘pilaren’ die onze kernwoorden uitdrukken: zingen, acteren, dansen en groepsactiviteit. De kleuren van ons logo kunnen we aanpassen aan het kleurenschema van het art work van de recente musicalproductie. Hiermee laten we zien dat we een breed scala aan musicals aankunnen en hoe kleurrijk en divers onze groep is. Zo streven we naar een voortdurende stijgende lijn in het maken en uitvoeren van onze toekomstige musicalproducties.

Musicalvereniging Zwaag staat onder leiding van een 5-koppig bestuur. Dit zijn:

 

Koos Bekker                                interim voorzitter

vacature                                       penningmeester

Mieneke Boots-Verhoef            secretaris

Cor van der Koelen                    sponsorzaken & pr

Marleen Kunst                            algemeen bestuurslid

Leonie Meijer                              algemeen bestuurslid

Sandra Peters                             algemeen bestuurslid

 

Musicalvereniging Zwaag heeft 3 bevlogen en ambitieuze professionals in huis als artistiek team:

 

Peter Groenendijk                      artistieke leiding en regie

Alex Hylkema                             muzikale leiding

Marije Slippens                           choreografie